ISO/TS 16949 Automotive

Fordonsindustri ISO/TS 16949 är en internationell kvalitetsledningsstandard som är relevant för alla företag som tillverkar fordon eller är underleverantörer till fordonsindustrin. För företag inom fordonsindustrin innebär denna certifiering möjlighet till standardisering och förbättringar. LRQA är särskilt utvalt av IATF som en av få organisationer som får genomföra denna certifiering. 

Fördelar med certifiering enligt ISO/TS16949 

  • Certifiering enligt ISO/TS16949 innebär en förenkling för leverantörer som idag behöver leva upp till mer än ett regelverk med standarder. 
  • Minskad dubblering av standarder samt minskat administrativt arbete innebär lägre kostnader. 
  • Många av de stora fordonstillverkarna i världen ställer krav på certifiering enligt ISO/TS 16949 på sina underleverantörer. 

Varför välja LRQA

Mer än hälften av världens 200 största företag och tusentals mindre väljer LRQA för sin certifiering. 

LRQA:s unika revisionsmetod – Business Assurance – innebär att vi fokuserar på de områden och frågor som är viktiga för din verksamhet. Våra revisorer är branschspecialister som matchas mot ditt företags behov vilket möjliggör en effektiv och grundlig genomgång av ditt ledningssystem. Business Assurance hjälper organisationer att hantera sina system och risker vilket förbättrar och skyddar nuvarande och framtida resultat. 

För företag med andra eller olika kvalitetsledningssystem erbjuder LRQA integrerade lösningar, något som sparar både tid och pengar.

Om ISO/TS16949

ISO/TS16949 är ett kvalitetsledningssystem som sätter fokus på; ständig förbättring, att förhindra fel och att reducera variationer samtidigt som resurser används optimalt. Standarden är tänkt att användas i hela leverantörskedjan. 

LRQA:s tjänster 

  • LRQA erbjuder GAP-analys, förrevision och certifiering mot ISO/TS 16949. 
  • LRQA är ackrediterad att utfärda certifikat enligt ISO/TS 16949. 

Exempelkunder 

  • Haldex Garphyttan AB 
  • Ovako Steel AB 
  • Volvo Car Corporation