ISO 22000

Det är viktigt för konsumenten att kunna lita på de livsmedel som produceras av den globala livsmedelsindustrin. ISO 22000 gäller för alla länkar i livsmedelskedjan. Alltifrån de som producerar foder, tillverkar maskiner, förpackar varorna och distribuerar dem, till grossister och butiker. Företag har möjlighet att certifiera sig enligt ISO 22000 och visa att företaget har kontroll på sitt livsmedelssäkerhetsarbete.

ISO 22000 certifiering kan kombineras med oackrediterad certifiering mot ISO/TS 22002-1 (livsmedel), PAS 222 (djurmat) eller PAS 223 (livsmedelsförpackningar) – se också FSSC 22000.

Fördelar med ISO 22000

Det finns många fördelar med certifiering av ditt kvalitetsledningssystem enligt ISO 22000:

 • ISO 22000 är en internationell standard.
 • Standarden är uppbyggd som ISO 9001 och ISO 14 001. Det är lämpligt och möjligt att utveckla ett integrerat ledningssystem för kvalitet, miljö och livsmedelssäkerhet.
 • Ett certifikat enligt denna standard stärker ditt företag.
 • Ger ett ökat förtroende för ditt företag.

Varför välja LRQA

Mer än hälften av världens 200 största företag och tusentals mindre väljer LRQA för sin certifiering. 

LRQA:s unika revisionsmetod – Business Assurance – innebär att vi fokuserar på de områden och frågor som är viktiga för din verksamhet. Våra revisorer är branschspecialister som matchas mot ditt företags behov vilket möjliggör en effektiv och grundlig genomgång av ditt ledningssystem. Business Assurance hjälper organisationer att hantera sina system och risker vilket förbättrar och skyddar nuvarande och framtida resultat. 

För företag med andra eller olika kvalitetsledningssystem erbjuder LRQA integrerade lösningar, något som sparar både tid och pengar.

Om ISO 22000

Standarden ISO 22000 heter också "Ledningssystem för livsmedelsäkerhet - Krav på organisationer som verkar i livsmedelskedjan". Som framgår av namnet kan den användas av alla slags organisationer som arbetar med livsmedel.

LRQA:s tjänster

 • LRQA erbjuder GAP-analys, förrevision och certifiering mot ISO 22000.
 • Kan på olika sätt kombineras med oackrediterad certifiering enligt ISO/TS 22002-1, PAS 222 eller PAS 223 (dokument med krav på grundförutsättningar)
 • Företagsanpassade seminarier som fokuserar på ISO 22000.
 • LRQA kan erbjuda integrerad revision enligt denna standard, och t.ex. Global standard för livsmedelssäkerhet från BRC, ISO 9001, ISO 14001 och OHSAS 18001.

Exempelkunder

 • Äppelriket Österlen ek.för, Kivik
 • Genencor International Oy, Jämsänkoski
 • Rynkeby Food AS, Ringe
ISO 22000:2018 – A guide to the new requirements. This guide will explain some of the most important changes in the new ISO22000:2018 standard. Download it here.