Utbildning

Kurser relaterade till ledningssystem

Vi erbjuder utbildningar för dig och din organisation. Alla våra kurser leds av utbildade och kvalificerade handledare och är utformade för att möta behoven hos din verksamhet och ledningssystem. Många av våra kurser har godkänts av berörda yrkesorganisationer och baseras på vår erfarenhet av att bedöma ledningssystem.

Vi erbjuder utbildningar för dig och din organisation. Alla våra kurser leds av utbildade och kvalificerade handledare och är utformade för att möta behoven hos din verksamhet och ledningssystem. Många av våra kurser har godkänts av berörda yrkesorganisationer och baseras på vår erfarenhet av att bedöma ledningssystem. På LRQA tror vi att syftet med våra kurser kopplade till ledningssystem är att åstadkomma förändring och förbättring, oavsett om det är för ditt ledningssystem eller din egen personliga utveckling.

LRQAs utbildningar förser dig med de kunskaper och verktyg du behöver för att designa, implementera och underhålla ledningssystem för att uppfylla kraven i ett brett spektrum av standarder så som till exempel nya ISO 9001 och ISO 14001, ISO/TS 16949 och kommande ISO 45001 (OHSAS 18001). Alla våra föreläsare har en gedigen revisorsbakgrund och stor expertis inom de områden de föreläser. Detta är din garanti för väl investerad tid i dina ambitioner inför din/er framtid. Vi står även till förfogande för skräddarsydda utbildningskoncept för er verksamhet.Vi anpassar oss till era förutsättningar, ni sätter agendan för maximalt utfall av investeringen, hos er eller hos oss.

Kontakta oss för mer information utbildningse@lrqa.com

Training